Нашите предимства

В нашата фирма държим на 5 основни неща:

  • Професионализъм;
  • Гъвкава ценова политика;
  • Кратки срокове;
  • Безпристрастност;
  • Конфиденциалност;

Като специалисти с дългогодишен опит, ние държим на високото ниво на обслужване и предлагане на услуги за нашите клиенти. Затова за нас е важно да изпълним задачите си на професионално ниво – така, че да бъдем максимално полезни на своите клиенти и те да останат доволни!

Гъвкавата ценова политика ни позволява да предлагаме висококачествени услуги, на много добри цени – достъпни за всеки тип клиенти. В случай, че още в началото по събирането, а също и самия анализ на наличната информация бъде изяснено, че резултатът определен като краен се различи значително от очаквания, от Вас, то ние ще ви информираме и в зависимост от ситуацията, ще прекъснем работата.
Стремим се да изпълняваме задълженията и поетите ангажименти към нашите партньори и клиенти в максимално кратки срокове, така че бъде постигнат бърз резултат, в зависимост от конкретно изпълняваната услуга.

Ние ви гарантираме пълна безпристрастност, що се касае до работата ни и задълженията, които трябва да изпълним в професионален аспект! Ценообразуването на нашето възнаграждение се базира единствено на сложността на задачата, която трябва да изпълним. Тя не се сформира и не зависи от стойността на имуществото, което бива оценявано.

Що се отнася до конфиденциалността – тя е от първостепенна важност за нашия екип и компания! Информацията, която бива разменяна между нас при изпълнението на предлаганите услуги е от конфиденциален характер, което означава, че ще бъде съхранявана напълно конфиденциално не само по време на изпълнението на задачата, но и след нейното завършване. Всичките ни консултанти и служители, на които е възложено осъществяването на проучване по определена задача, също са задължени да спазват конфиденциалност, относно данните подадени от клиента. Това включва също и опазването на търговския престиж на дадения клиент, банковата и търговската тайна, както и нямат право да разкриват факти и/или обстоятелства, касаещи се до финансови и/или други данни, които са им станали известни в периода на оценяване – без значение от основанието.