За нас

За Камино 92 ЕООДЕкипът на Kamino 92 е изграден изцяло от професионалисти, разполагащи със солиден практически опит и специализирани в сферата на консултантските услуги – и по-точно в областта, свързана с оценяване на активи, а също и финансово консултиране. Започваме своята активна дейност, свързана с оценяването през далечната 1998 година. Вече повече от 17 години нашата фирма е сред най-предпочитаните в тази сфера.

Основният предмет на дейността ни е изготвянето на независими експертни оценки на активи в цялата страна. Освен голямо количество опит, нашият екип притежава и сертификати за оценка на недвижими имоти, а също така и трайни насаждения, поземлени имоти в горски фонд (издадени от Камара на независимите оценители в България), машини и съоръжения, земеделски земи. Съгласно „Закона за независимите оценители”, предлагаме на нашите клиенти пълен спектър от услуги, в сферата на оценяването на активи.

Ние изготвяме оценки за различни типове клиенти, сред които министерства, търговски банки, асоциации, държавни агенции и комисии, неправителствени организации, областни и общински администрации, сдружения, застрахователни, както и лизингови компании и др.

Широкият спектър от услуги и клиенти, които имаме, както и различните ситуации, с които сме се „сблъсквали” и продължаваме, в професионален аспект, ни позволява да предлагаме най-добрите решения от гледна точка на ефективност и ефикасност.

Освен общини и общински предприятия, учебни заведения, сред които цдг, оу и т.н., адвокатски и нотариални кантори, счетоводни и консултантски къщи и т.н., сред нашите клиенти има и няколко търговски банки, с които работим.

Това са „Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” АД, „Алфа Банк” АД, „Банка Пиреос България АД”, „МКБ Юнионбанк” АД, „Юробанк България” АД, „Общинска банка” АД, „Райфайзен Банк България” АД, „ОББ” АД, „Интернешънъл асет Банк” АД.

Полезна информация може да намерите в:
Камара на независимите оценители в България
Камара на професионалните оценители