Оценки на недвижими имоти

Оценки на недвижими имоти

Нашата компания извършва три основни групи услуги. Това са:

  • Оценки на недвижими имоти;
  • Оценка на машини и съоръжения;
  • Други;

 

Към оценката на недвижимите имоти се отнасят няколко услуги, които екипа ни изпълнява за нашите клиенти.

Ние извършваме експертни оценки на жилищни имоти (апартаменти, къщи, вили) като в зависимост от конкретния тип задача, заедно с нейните характеристики е възможно използването и прилагането на различни методи за оценка на недвижимите имоти. Сред тях едни от най-популярните и използвани са методът на разходите, пазарните аналози и методът на приходите. Опитът, а също така и компетентността на оценителя са от изключителна важност, тъй като е важно да се получи възможно най-точната оценка на справедлива пазарна стойност, отнасяща се за сградата.

Освен оценка на жилищни имоти, предлагаме също и експертно оценяване на нежилищни имоти (например офиси, магазини, складове, търговски сгради, хотели, заведения, бензиностанции, гаражи и др.).

Към групата на недвижимите имоти за оценка се отнасят още и индустриалните имоти, горите и земите в горски фонд, както и терените – дали са в или извън регулация и с разрешение за строеж, както и земеделските земи.

Другата група, за която можете да се възползвате от нашите професионални услуги за оценка е тази на машините и съоръженията. Към нея се отнасят машините, транспортните средства, съоръженията и стопанския инвентар.

Освен тези основни групи, ние извършваме и още разнообразни оценки за различни типове клиенти, стремейки се да постигнем максимално удовлетворяващи клиента резултати. Сред оценяванията, които извършваме са оценките за нуждите на застраховането, оценките за счетоводни нужди, както и определяната на наемна или арендна вноска. Също така, извършваме и други оценки – в зависимост от целите за изготвянето им.

Можете да разчитате на нас и за съдействие относно отпускането на ипотечни кредити.

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 0887 302 360 или чрез контактната форма на сайта тук.